Shopping Cart
cvičenie a hudba

To, čo 2 austrálski vedci zistili o hudbe a cvičení ťa asi prekvapí

4/5 - (1 vote)

Spomínaš si na scénu z kultového filmu Slunce, seno, jahody? Nielen kravám pomáha hudba pri dojivosti. Pomáha tiež mne, tebe…

Počúvaj hudbu pri cvičení

Dr. Costas Karageorghis a Peter Terry (športoví psychológovia z Brunel Univerzity vo West London a z Južného Queenslandu) dokázali vplyv hudby na pohyb športovca. Najkôr zistili, že hudba môže ovplyvniť vytrvalostný výkon až o 15 %.

Rytmická hudba vytvára metronomický efekt a týmto spôsobom upravuje tvoj pohyb. Keď napríklad počúvaš hudbu, ktorá sa rytmom približuje k prevedeniu pohybu, dokážeš behať dlhšie.

Bolo preukázané, že správny výber hudby k takejto pohybovej aktivite môže spôsobiť, že telo prejde na funkciu „auto-pilot“ a vysoký výkon je udržiavaný s minimálnym vedomím úsilím. Niektorí tréneri poukazujú na tento stav ako na trance-alebo hypnotický stav. Človek takto môže v optimálnych podmienkach a pri správnom psychickom stave prežiť kompletný pôžitok a ponorenie sa do fyzickej aktivity.

Vyber si správnu hudbu

Hudba môže mať značný vplyv na úroveň pôžitku počas cvičenia a výber „správnej“ hudby môže byť kľúčovým faktorom pre dodržiavanie tréningového plánu. Vyber si pozitívne ladenú. Slová v smutnej pesničke, či agresívnej, ťa môžu ešte demotivovať.

Dokážeš ušetriť až 1-3 %, čo v konečnom dôsledku znamená, že si schopná podať výkon dlhšie (pri rovnakej spotrebe kyslíka a energie).

Hudba a bolesť

Taktiež zistili, že pri počúvaní hudby je vnímanie bolesti nižšie, čo sa výrazne prejavilo u žien, ktorých pocit bol ľahšie ovplyvniteľný ako u mužov. Výskum ukázal, že tento blahodarný vplyv hudby sa dá dosiahnuť nielen u vrcholových atlétov, ale aj u rekreačných športovcov.

A čo nálada a psychika?

Hudba má viacero pozitívnych účinkov nielen na vašu náladu. Má pozitívny vplyv na telo i psychiku (existuje tzv. muzikoterapia). Obľúbené melódie pomáhajú aj v bežnom živote lepšie zvládať stres, relaxovať.

Tiež keď si unavená, pustíš si hudbu a získaš viac energie, podporuje podporiť koncentráciu a tvorivosť. Nezastupiteľnú úlohu má hudba aj pri cvičení. Prečo?

Tieto 3 veci si zapamätaj:

1. Hudba zlepší tvoj výkon

Hudba má pozitívny vplyv na tvoj výkon (nielen) pri tréningu. To potvrdili viaceré výskumy. Jedným z nich je aj výskum vedcov z Research Institute for Sport and Exercise Sciences z Liverpoolu. Vedci sa zamerali na sledovanie výkonu cyklistov v závislosti od hudby. Zistili, že keď účastníci štúdie počúvali rýchlejšiu hudbu, podali lepší výkon (prešli väčšiu vzdialenosť), ako keď šliapali do pedálov pri pomalej hudbe.

2. Zdvihne ti náladu

O pozitívnych účinkoch obľúbených hudobných skladieb na ľudskú psychiku niet pochýb. Čo sa stane s tvojou náladou, keď počujte svoju obľúbenú skladbu? Určite vám ju výrazne zlepší. A to isté platí aj pre cvičenie. Preto je hudba dôležitou súčasťou viacerých cvičení: zumba, aerobic, jumping by boli bez hudby oveľa menej atraktívne (niektoré i ťažko realizovateľné).

3. Tvoju efektivitu (produktivitu) vystrelí do neba

Má hudba vplyv aj na efektivitu cvičenia? Aj toto bola jedna z otázok, na ktorú sa rozhodli hľadať odpoveď vedci z Austrálie. Účastníkov výskumu rozdelili do troch skupín, pričom jedna skupina triatlonistov počúvala pri športovaní neutrálnu hudbu, druhá motivačnú a tretia vykonávala pohybovú aktivitu bez sprievodu hudby. Ako znel záver štúdie? Tí, ktorí počúvali motivačnú a neutrálnu hudbu spotrebovali počas výkonu menej kyslíka, čiže športovali „efektívnejšie“. Zaujímavé je, že táto štúdia potvrdila aj pozitíva počúvania hudby počas športového výkonu nielen na psychiku (viac benefitov pre psychiku prináša, samozrejme, motivačná hudba), ale aj celkový výkon.

Zdroje:

Pridaj komentár
Proti chrápaniu
redukcia-uk-adapter
vaha na gramy mini-digitalna-vaha1
vaha na gramy mini-digitalna-vaha1
Zlatý kolagén od Zory Ochodnickej
Zlatý kolagén od Zory Ochodnickej
redukcia-uk-adapter